Τα ομαδικά προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης πραγματοποιούνται από τους έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Συλλόγου, ψυχολόγους υγείας – ψυχοθεραπευτές και κοινωνική λειτουργό.

Στόχος των ομάδων

Κύριος στόχος η εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ασθενούς και το στάδιο της θεραπείας στο οποίο βρίσκεται.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει στην:

 • άμεση αντιμετώπιση της κρίσης που επιφέρει η διάγνωση καρκίνου μαστού,
  διαχείριση δυσάρεστων συναισθημάτων (άγχος, φόβος μετάστασης, φόβος θανάτου, κατάθλιψη),
 • αποδοχή της νέας εικόνας σώματος,
 • προσαρμογή στις νέες συνθήκες ζωής,
 • εκπαίδευση σε δεξιότητες για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής.

Ποιες είναι οι ομάδες που διεξάγονται;

 • Ομάδα Διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων
 • Ομάδα Στήριξης Γυναικών στα δύο πρώτα χρόνια μετά τη διάγνωση
 • Ομάδα Αυτογνωσίας
 • Ομάδα Οριοθέτησης και Επικοινωνίας
 • Ομάδα διαχείρισης πόνου με τεχνικές αυτο-επίγνωσης (mindfulness)

Οι ομάδες θεραπείας είναι κλειστές, με συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Δείτε περισσότερα