Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος με την συνεργασία της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου (ΚΜΜ) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας.

Ζάππειο, Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016
Ώρα 09.00 – 17.00

Η ΚΜΜ θα εξυπηρετήσει 50γυναίκες άπορες ή ανασφάλιστες.

Δηλώσεις συμμετοχής από 6.9. – 23.9 και ώρα 11.00΄- 17.00΄ στο τηλ. 210 4180006 (εσωτ.19), υπεύθυνη Ελένη Λέκα, κοινωνική λειτουργός.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Βιβλιάριο απορίας από την Πρόνοια ή κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
  • ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο δημόσιας Αρχής του τόπου, που να πιστοποιεί την ανεργία ή την απορία..

Τα πιστοποιητικά απορίας ή ανεργίας θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους οι εξεταζόμενες, το Σάββατο 24.9.

Επιπλέον απαραίτητες προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο:

  • Ηλικίες γυναικών από 40-70 ετών.
  • Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
  • Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.
  • Να μην είναι σε έμμηνο ρύση (3 ημέρες πριν την περίοδο και 5 ημέρες μετά).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.