Όροι Συμμετοχής στο Greece Race for the Cure®

 

Όροι συμμετοχής στο Greece Race for the Cure®

Όροι Συμμετοχής:
Δηλώνω ότι:

 1. Η συναίνεσή μου στους παρακάτω όρους και η από μέρους μου αποδοχή αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εγγραφή και συμμετοχή μου στον Αγώνα.
 2. Συμμετέχω εθελοντικά στον Αγώνα και βρίσκομαι σε καλή φυσική κατάσταση.
 3. Γνωρίζω ότι ο Αγώνας είναι δραστηριότητα που μπορεί δυνητικά να με εκθέσει σε κίνδυνο.
 4. Φέρω την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιανδήποτε τραυματισμό ή ατύχημα μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου στον Αγώνα, ή κατά την παραμονή μου στους χώρους που θα διεξαχθεί ο Αγώνας.
 5. Παραιτούμαι από το δικαίωμα να ασκήσω οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή ένδικο βοήθημα εναντίον της Susan G. Kοmen for the Cure®, του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και των συνεργατών τους, των υπαλλήλων τους, των χορηγών τους και οποιονδήποτε άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με τον Αγώνα, αναφορικά με κάθε αξίωση που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή μου στον Αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των τραυματισμών ή ζημιών που μπορούν να προκληθούν σε εμένα ή σε άλλους, λόγω πτώσεων, επαφής με άλλους συμμετέχοντες, συνθηκών του Αγώνα ή άλλους συναφείς λόγους.
 6. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθώ με όλους τους κανονισμούς του Αγώνα, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι μπορεί να απομακρυνθώ από τον Αγώνα.
 7. Παρέχω την πλήρη συγκατάθεσή μου στην Susan G. Kοmen for the Cure®, και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» καθώς και στους τοπικούς συνεργάτες, χορηγούς ή εταιρικούς χορηγούς να κάνουν χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας, βιντεοκασέτας, ηχητικής κασέτας ή άλλης εγγραφής της εικόνας μου / φωνής μου κατά τη διάρκεια του Αγώνα.
 8. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Susan G. Kοmen for the Cure® και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» διατηρούν το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης του Αγώνα σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση ματαίωσης του Αγώνα η καταβληθείσα συνδρομή για τη συμμετοχή στον Αγώνα θα αποτελέσει και θα θεωρηθεί χορηγία προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων της καταβληθείσας συνδρομής.
 9. Έχω ενημερώσει τα μέλη της ομάδας που εγγράφω για τους όρους συμμετοχής στον αγώνα Greece Race for the Cure ® και έχω λάβει τη συγκατάθεση τους.
 10. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά τη διάρκεια του Αγώνα, αναφορικά με θέματα υγείας και θέματα που αφορούν ελλιπή προληπτικό ιατρικό έλεγχο των συμμετεχόντων. Συνιστάται οι συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Οι διοργανωτές, δε θα ζητήσουν ιατρικές βεβαιώσεις από τους συμμετέχοντες στον Αγώνα και οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμετοχή τους σε αυτόν. Ανήλικοι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος στον Αγώνα με ευθύνη των κηδεμόνων τους.
 11.  Συναινώ στη χρήση και ανώνυμη επεξεργασία των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα φόρμα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»