Όροι Συμμετοχής στο Greece Race for the Cure®

 

Όροι συμμετοχής στο Greece Race for the Cure®

  1. Η συναίνεση των συμμετεχόντων στους παρακάτω όρους και η από μέρους τους αποδοχή αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εγγραφή και συμμετοχή στο Greece Race for the Cure®.
  2. Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν εθελοντικά στον Αγώνα και βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση.
  3. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι ο Αγώνας είναι δραστηριότητα που μπορεί δυνητικά να τους εκθέσει σε κίνδυνο.
  4. Οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιανδήποτε τραυματισμό ή ατύχημα μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου στον Αγώνα, ή κατά την παραμονή τους στους χώρους που θα διεξαχθεί ο Αγώνας.
  5. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από το δικαίωμα να ασκήσουν οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή ένδικο βοήθημα εναντίον της Susan G. Kοmen for the Cure®, του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και των συνεργατών τους, των υπαλλήλων τους, των χορηγών τους και οποιονδήποτε άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με τον Αγώνα, αναφορικά με κάθε αξίωση που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή τους στον Αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των τραυματισμών ή ζημιών που μπορούν να προκληθούν στους ίδιους ή σε άλλους, λόγω πτώσεων, επαφής με άλλους συμμετέχοντες, συνθηκών του Αγώνα ή άλλους συναφείς λόγους.
  6. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν συμμορφωθούν με όλους τους κανονισμούς του Αγώνα, αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι μπορεί να απομακρυνθούν από τον Αγώνα.
  7. Οι συμμετέχοντες παρέχουν την πλήρη συγκατάθεσή τους στην Susan G. Kοmen for the Cure®, και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» καθώς και στους τοπικούς συνεργάτες, χορηγούς ή εταιρικούς χορηγούς να κάνουν χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας, βιντεοκασέτας, ηχητικής κασέτας ή άλλης εγγραφής της εικόνας τους / φωνής τους κατά τη διάρκεια του Αγώνα.
  8. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Susan G. Kοmen for the Cure® και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» διατηρούν το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης του Αγώνα σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση ματαίωσης του Αγώνα η καταβληθείσα συνδρομή για τη συμμετοχή στον Αγώνα θα αποτελέσει και θα θεωρηθεί χορηγία προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων της καταβληθείσας συνδρομής.
  9. Οι συμμετέχοντες σε ομαδική εγγραφή έχουν ενημερώσει τα μέλη της ομάδας που εγγράφουν για τους όρους συμμετοχής στον αγώνα Greece Race for the Cure® και έχουν λάβει τη συγκατάθεση τους.
  10. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, αναφορικά με θέματα υγείας και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου των συμμετεχόντων/ουσών. Συστήνεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα/καμία συμμετέχοντα/ουσα, αφού όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων τους.