Το έργο μας για το 2015 με αριθμούς

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/5″]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” implicit=”true”]

[wpv_progress type=”number” percentage=”0″ value=”700″ bar_color=”accent1″ track_color=”accent7″ value_color=”#dd0a78″]

[/wpv_progress]

[/column_1]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

ΩΡΕΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

[/column_1]

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/5″]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” implicit=”true”]

[wpv_progress type=”number” percentage=”0″ value=”1068″ bar_color=”accent1″ track_color=”accent7″ value_color=”#dd0a78″]

[/wpv_progress]

[/column_1]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

ΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

[/column_1]

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/5″]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” implicit=”true”]

[wpv_progress type=”number” percentage=”0″ value=”1300″ bar_color=”accent1″ track_color=”accent7″ value_color=”#dd0a78″]

[/wpv_progress]

[/column_1]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

[/column_1]

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/5″]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” implicit=”true”]

[wpv_progress type=”number” percentage=”0″ value=”238″ bar_color=”accent1″ track_color=”accent7″ value_color=”#dd0a78″]

[/wpv_progress]

[/column_1]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

[/column_1]

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/5″ last=”true”]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” implicit=”true”]

[wpv_progress type=”number” percentage=”0″ value=”550″ bar_color=”accent1″ track_color=”accent7″ value_color=”#dd0a78″]

[/wpv_progress]

[/column_1]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΛΑΒΑΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

[/column_1]

[/column]