Πρεσβείες

  • CONEXAO ROSA BRASIL : 56
  • US ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ : 55
  • EMBASSY OF CANADA : 21
  • TEAM FINLAND : 15