Δωρεάν Κλινικός Έλεγχος Μαστού – Σάββατο 29/9/2018 στο Ζάππειο